Regulamente

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A ORDINULUI ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA

În temeiul art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Conferinţa Naţională extraordinară a Ordinului Arhitecţilor din România din 26-27 noiembrie 2011 aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din România şi Regulamentul-cadru privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România, publicate în Monitorul Oficial din 21 mai 2012.

REGULAMENT TIP PENTRU CONCURSURILE INTERNAŢIONALE DE ARHITECTURĂ ŞI DE URBANISM

Prezentul Regulament tip are ca obiect definirea principiilor pe care se fundamentează concursurile internaţionale şi care ar trebui să fie respectate de către promotori pentru organizarea unui concurs. Această reglementare tip a fost stabilită atât în interesul promotorilor, cât şi în cel al concurenţilor.

Conferinţa generală a UNESCO a adoptat în 1956 şi a revizuit în 1978 această reglementare tip referitoare la concursurile de arhitectură şi de urbanism şi a cerut Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor să supervizeze aplicarea sa şi să-i asiste pe promotori.