În conformitate cu actele normative în vigoare la ora actuală, la nivelul ţării noastre funcţionează mai multe tipuri de comisii tehnice :

  • Comisia Municipală de Urbanism și Amenajare a Teritoriului
  • Comisia Județeană de Urbanism și Amenajare a Teritoriului
  • Comisia de Avizare a Proiectelor pe măsurile 313/ 322, privind „încadrarea în specificul arhitectural local”
  • Comisia Zonală a Monumentelor Istorice

     Comisiile tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism sunt organisme cu atribuţii de avizare, expertizare tehnică şi consultanţă. Comisiile tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism fundamentează din punct de vedere tehnic deciziile structurilor de specialitate din cadrul autorităţii locale/ judeţene, desemnate să emită avizul pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism, precum şi pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile, conform competenţelor existente, stabilite prin reglementările în vigoare.

     Alcătuirea comisiilor tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi regulamentul de funcţionare al acestora sunt aprobate de Consiliul local, respectiv Consiliul judeţean.

     Comisiile tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism sunt compuse din specialişti din domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului, respectiv din urbanişti/arhitecţi cu experienţă în domeniul urbanismului şi din reprezentanţi ai administraţiei publice locale.

     Componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi regulamentul de funcţionare se aprobă de consiliul judeţean, consiliul local municipal, orăşenesc, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, a primarului, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti, pe baza recomandărilor asociaţiilor profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcţiilor, instituţiilor de învăţământ superior şi ale arhitectului-şef.

     În cazul unor documentaţii complexe vor fi invitaţi specialişti din alte domenii, cu rol de consultanţi.

     Secretariatul comisiei este asigurat de structura de specialitate din subordinea arhitectului-şef.

     Şedinţele comisiilor tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism se vor desfăşura numai dacă se întruneşte cvorumul necesar de jumătate +1 din numărul membrilor.