Acordarea Dreptului de Semnătură

     Solicitanţii care îndeplinesc condiţiile cerute de lege şi de Metodologia pentru acordarea dreptului de semnatură vor depune la Filiala Ordinului Arhitecţilor o cerere adresată Preşedintelui Ordinului pentru dobândirea dreptului de semnatură. Solicitanţii vor depune portofoliul de lucrări şi se vor îngriji ca dosarul personal întocmit la Filiala în care şi-au desfăşurat stagiatura să fie transmis către Comisia de atestare în termenul prevăzut de către aceasta.

     Evaluarea candidaţilor în vederea acordării dreptului de semnătură se face prin interviu cu referire la organizarea şi deontologia profesiei de arhitect, la legislaţia şi reglementările tehnice specifice profesiei aplicabile lucrărilor prezentate, la modul în care candidatul şi-a efectuat stagiul.

     În cazul neacordării dreptului de semnătură de către Comisia Ordinului, candidaţii pot adresa contestaţii scrise către Preşedintele OAR, pe care le vor depune în termen de maxim 3 zile la Secretariatul Ordinului. Colegiul Director va analiza contestaţiile într-un interval de timp de maxim 30 de zile și va răspunde în scris contestatarilor.